2523_VSS650

Nguồn Corsair CS650M CP-9020077

2,325,000

- +

huế VAT                    : Đã có thuế 10%
Xuất xứ                      : Mad in China Corsair Design by USA
Trạng thái                  : New 100%
Trong kho                  : Liên hệ để biết

Nguồn Corsair CS650M 80 Plus Gold - CP-9020077

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nguồn Corsair CS650M CP-9020077”