challenger-banner

BK 3 rank đơn, TĐ đội 5v5 ,90 tướng 5rune,71skin (ez tối thượng, urdy tứ linh,….)

1,300,000

- +

-bk3 tđ 5vs5
-87 tướng

-4rune

-68skin
– gd card thêm 20%

  • ĐÃ .BÁN !!!

There are no reviews yet.

Be the first to review “BK 3 rank đơn, TĐ đội 5v5 ,90 tướng 5rune,71skin (ez tối thượng, urdy tứ linh,….)”