Bac 3 200k

Bạc 2 – 94 tướng – 3 bảng ngọc – 17 skin (có skin hiếm)

Categories: ,

200,000

- +

– Trắng thông tin

– 94 champ

– 3 rune

– Có 1 số skin hiếm  tổng 17 skin

Mua bằng thẻ điện thoại cộng thêm 20%

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bạc 2 – 94 tướng – 3 bảng ngọc – 17 skin (có skin hiếm)”